Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Going Greener

Going Greener
Earth Day, April 22, 2009

Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια έγιναν μεγάλες αλλαγές και ανατροπές σε νοοτροπίες και αντιλήψεις και από εκεί που η συζήτηση για το περιβάλλον θεωρούνταν ολίγον ρομαντική, ολίγον ακτιβιστική, και πάντως στο περιθώριο ή σε ανταγωνισμό με την ανάπτυξη, σήμερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά 180ο και το περιβάλλον μπήκε στο επίκεντρο της οικονομίας της ανάπτυξης και της πολιτικής.
Γιατί πολύ απλά, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Η συζήτηση για το περιβάλλον δεν έχει πλέον ‘τοπικό’, αλλά ‘παγκόσμιο’ χαρακτήρα, από ‘τροχοπέδη της ανάπτυξης’ θεωρείται πλέον ‘προϋπόθεση ανάπτυξης’ και νέες έννοιες μπήκαν στην ζωή μας, όπως το «οικολογικό αποτύπωμα», οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον «κύκλο ζωής», η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» κλπ.
Όλοι οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας, να συγχρονίσουμε το βήμα μας με τα νέα δεδομένα και μέσα από αυτά να δούμε τις ευκαιρίες για ένα νέο μοντέλο καθημερινότητας και ανάπτυξης. Ρόλο κλειδί για μια τέτοια μετάβαση παίζει η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων, όλων των πολιτών σε όλες τις ηλικίες και κυρίως στα παιδιά.

Σχόλιο στο Newsletter US Consulate General, May '09
http://www.lianagouta.gr/website/pdf_articles/US%20Consulate_Newsletter.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: